Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu. Etapy postępowania

zapakowane panele fotowoltaiczne

Pozyskanie energii z odnawialnych źródeł cieszy się coraz większym zainteresowaniem – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. By jednak móc cieszyć się korzyściami płynącymi z wykorzystywania paneli fotowoltaicznych, należy je odpowiednio zamontować. Czy prace z tym związane można przeprowadzić samodzielnie? Jak wykonać montaż paneli fotowoltaicznych? Sprawdź to!

Jak powinien przebiegać montaż paneli fotowoltaicznych na dachu?

Montaż paneli fotowoltaicznych powinien zostać rozpoczęty tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną określone warunki. Ważne jest przede wszystkim to, by przed instalacją były przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Kluczowe jest także to, by nie montować paneli podczas silnego wiatru – by nie narażać na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia osób zajmujących się instalacją oraz paneli na ewentualne uszkodzenia.

Opisywany montaż instalacji fotowoltaicznych powinien rozpoczynać się od przygotowania konstrukcji wsporczej. Po nim możliwe jest rozłożenie okablowania, a następnie umiejscowienie falownika. W kolejnym kroku należy zamontować podłączone do przygotowanej wcześniej instalacji panele fotowoltaiczne. Następnie trzeba podłączyć instalację do sieci i zweryfikować poprawność jej działania. W tym celu należy wykonać pomiar jej wydajności.

Czy można samodzielnie zamontować panele fotowoltaiczne na dachu?

Teoretycznie samodzielny montaż paneli fotowoltaicznych jest w Polsce możliwy – pod warunkiem poinformowania dostawcy energii o planowanych pracach i podłączeniu instalacji do sieci oraz bycia właścicielem działki, na której fotowoltaika ma zostać zainstalowana. Ze względu jednak na duże ryzyko uszkodzenia paneli i skomplikowanie ich montażu, warto zdecydować się na zlecenie tego zadania profesjonalistom.