Program Czyste Powietrze – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Mężczyzna oddychający czystym powietrzemProgram Czyste Powietrze polega na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na urządzenia bardziej ekologiczne, nie powodujące wzrostu zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska. Jego celem jest stopniowe eliminowanie starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych, wykorzystujących paliwa stałe i generujących bardzo dużo spalin. Zastąpić je mają nowoczesne, ekologiczne, czyste źródła ciepła, takie jak oferowane przez nas pompy ciepła. 

 

Kto może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze ma zasięg ogólnopolski. Mogą skorzystać z niego właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. W ramach programu można uzyskać dotacje na:

  • wymianę starych i szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła na nowe, ekologiczne;
  • przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Firma FREE ENERGY TECHNOLOGY oferuje pomoc w wypełnieniu stosownych wniosków i uzyskaniu dofinansowania. Wiemy, jak dużo problemów może przysporzyć załatwianie formalności, dlatego pozostajemy do pełnej dyspozycji naszych klientów. Staramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości i niejasności, tak aby doprowadzić do satysfakcjonującego finału.

 

małe drzewko trzymane w ręceDlaczego warto skorzystać z programu Czyste Powietrze?

 Piece i kotły wykorzystujące paliwa stałe emitują do atmosfery szkodliwe substancje, czego efektem jest powstanie smogu. To toksyczne zjawisko jest źródłem wielu schorzeń, w tym chorób nowotworowych i osłabienia układu odpornościowego. Instytucje państwowe włączyły się w akcję uświadamiania Polaków w zakresie jakości powietrza, uruchamiając program Czyste Powietrze. Firma FREE ENERGY TECHNOLOGY pragnie przyłączyć się do akcji. Zdajemy sobie sprawę bowiem z tego, że jakość powietrza zależy od nas wszystkich. Wymieniając stare urządzenia grzewcze na nowe, ekologiczne, mamy wpływ na zdrowie nasze i naszej rodziny – teraz i w przyszłości. Naszą misją jest popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań i ich upowszechnianie. Wierzymy, że dostarczając naszym klientom wysokiej jakości pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne przyczyniamy się do poprawy kondycji środowiska naturalnego.