Dotacje do instalacji

W ramach programów Czyste Powietrze oraz Mój prąd można ubiegać się o uzyskanie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych. Te programy, realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają budżet w wysokości 1 miliarda złotych, którego wydatkowanie zaplanowane jest na lata 2019 – 2024. Jednorazowo można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW.

 

Program Czyste Powietrze:

1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo-budowanych nie są kwalifikowane.

 

Układanie monet w słupki

rozłożone ręce

Cel i 10 głównych zmian w programie Czyste Powietrze:

Nadrzędnym celem programu CZYSTE POWIETRZE jest likwidacja smogu oraz wymiana ok 3.000.000 starych i nieefektywnych pieców i kotłów powodujących niską emisję.

W nowej wersji programu wprowadzono 10 najważniejszych zmian:

 1. Uproszczenie procedur otrzymania dotacji.
 2. Uproszczenie wniosku o dotację.
 3. Przyspieszenie czasu rozpatrywania wniosków.
 4. Wprowadzenie do programu Jednostek Samochorządów Terytorialnych.
 5. Składanie wniosków do WFOŚ on-line, bezpośrednio przez stronę internetową.
 6. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym.
 7. Możliwość uzyskania dotacji dla osób, które już wymieniły źródło ciepła.
 8. Możliwość finansowania działań już rozpoczętych i zakończonych.
 9. Włączenie w program sektora bankowego.
 10. Integracja z programem MÓJ PRĄD.

 

Dla kogo?

Każda osoba fizyczna (beneficjent) będąca właścicielem lub współwłaścicielem już istniejącego mieszkalnego budynku jednorodzinnego może się ubiegać o dofinansowanie. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.W programie zastosowano podział beneficjentów według poziomów dofinansowania: podstawowy i podwyższony.

 

Terminy:

 1. Realizacja programu: lata 2018-2029r.
 2. Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.
 3. Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029r.

 

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia:

Można starać się o dotacje na ukończone działania pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

 1. Nabór wniosków będzie prowadzony i oceniany na bieżąco.
 2. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.
 3. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

 

Dwa poziomy dofinansowania do programu:

1. Dofinansowanie podstawowe

Roczny dochód głównego beneficjenta z różnych źródeł nie może przekraczać 100.000,- zł. W tym przypadku nie jest uwzględniany dochód na członka gospodarstwa domowego. Beneficjent, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła, może otrzymać maksymalnie 25.000,- zł. W przypadku innego źródła, dotacja nie przekroczy 20.000,- zł. Dodatkowe 5.000,- zł. można uzyskać na fotowoltaikę z programu „Mój Prąd”. Zatem wybierając pompę ciepła i fotowoltaikę będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 30.000,- zł.

Kwotą dotacji można sfinansować koszty związane z:

 • przygotowaniem audytu energetycznego,
 • przygotowaniem projektów i ekspertyz,
 • demontażem starego źródła ciepła,
 • zakupem i montażem pompy ciepła,
 • zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakupem i montażem ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych drzwi/bram garażowych,
 • Ważne, że nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte. Maksymalna kwota dotacji bez wymiany źródła ciepła wynosi 10.000,- zł.

 

Obliczanie na kalukatorze2. Dofinansowanie podwyższone

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1.400,- zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.960,- zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udokumentować za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W tym przypadku maksymalna wysokość dotacji wynosi 32.000,- bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5.000,- zł. na instalację fotowoltaiczną, co w sumie daje kwotę 37.000,- zł. Koszty, które można sfinansować dotacją są podobne, jak w pierwszej grupie. Natomiast maksymalna kwota dotacji bez wymiany źródła ciepła jest wyższa i wynosi 15.000,- zł. Dodatkowo dotacja może być uzupełniona o pożyczkę z gminy dla najuboższych beneficjentów.

Jak widać, aby uzyskać dotację, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów formalnych. Nasi specjaliści chętnie pomogą w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz przejściu przez całą procedurę. I to przy minimalnym angażu własnego czasu! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług przy uzyskaniu dofinansowania!